Rezerwat Przyrody Bukowa Kalenica

  • 02.05.2019, 08:59 (aktualizacja 12.06.2019, 09:01)
Rezerwat Przyrody Bukowa Kalenica
„Bukowa Kalenica” jest to leśny rezerwat przyrody o pow. 27,96 ha. Obejmuje szczytowe partie Słonecznej i częściowo Kalenicy oraz ich zbocza powyżej 700 m leżące na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Lasy te objęto ochroną już w 1949 roku, ale formalnie rezerwat przyrody utworzono w 1962 roku. Obejmuje jeden z najwyżej rosnących w Górach Sowich lasów bukowych typu górskiego. Przeważa tu buk zwyczajny, który w miarę wzrostu wysokości przybiera na szczytach formy skarłowaciałe. Rezerwat ten jest szczególnie malowniczy podczas jesieni, kiedy lasy bukowe mienią się kolorami czerwieni.

Najwyższe wzniesienia zbudowane są z prekambryjskich gnejsów i migmatytów. Można tu wymienić Dzikie Skały, będące grupą 6-7 metrowej wysokości skał gnejsowych, znajdujących się w zachodniej części rezerwatu na górze Słoneczna. Składają się one z dwóch dużych tworów otoczonych kilkunastoma mniejszymi skałkami. Kiedyś był to punkt widokowy. Do dzisiejszych czasów zachowało się tylko kilka niewielkich elementów metalowych w postaci klamer i resztek poręczy.

_

Zdjęcia (5)

Podziel się:


Pozostałe