Kamionki (Natura 2000 PLH 020005)

  • 16.12.2018, 13:21 (aktualizacja 26.06.2019, 14:48)
  • Admin Admin
Kamionki (Natura 2000 PLH 020005)
Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kamionka, na zachód od zabudowań - są to północne stoki Gór Sowich.

 

Opis obszaru: Zalesione wzgórze z odsłonięciami skał serpentynitowych otoczone lasem użytkowanym gospodarczo z przewagą sosny. Otoczenie stanowi kompleks łąk użytkowanych ekstensywnie.

Szata roślinna:  Na opisywanym terenie występują dwa siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. Omawiany obszar jest jednym z kilku najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) w Polsce. Występuje tu od 7-20% jej populacji polskiej. Ponadto około 30% polskiej populacji zanokcicy ciemnej  oraz niewielka populacja zanokcicy klinowatej. Jest to jedno z niewielu jej stanowisk poza Masywem Ślęży.

Zwierzęta: Brak gatunków wskazanych w Załączinku II Dyrektywy Siedliskowej oraz Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Admin Admin

Podziel się:


Pozostałe