Wzgórza Niemczańskie (Natura 2000 PLH 020082)

  • 28.04.2018, 11:40 (aktualizacja 24.05.2019, 06:19)
  • Admin Admin
Wzgórza Niemczańskie (Natura 2000 PLH 020082)
Wzgórza Niemczańskie to wzgórza w południowo-zachodniej Polsce na Przedgórzu Sudeckim w województwie dolnośląskim. Obejmują pasma sąsiadujących wzniesień, wyznaczając zachodni kraniec rozległego mezoregionu Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Pasma te mają kształt niewysokich (maks. 418 m n.p.m.), zalesionych grzbietów usytuowanych południkowo. Od wschodniej strony graniczą ze Wzgórzami Strzelińskimi od południa z Obniżeniem Ząbkowickim, od północy z Równiną Wrocławską, a od południowego zachodu z Górami Sowimi. Wzgórza charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu. Płaskie szczyty, łagodne jak i bardzo strome stoki poprzecinane dolinami i wąwozami, nadają rzeźbie terenu Wzgórz Niemczańskich niezwykłej urody.

 

Wzgórza te posiadają bardzo złożoną budowę geologiczną. Występują tu sjenity, serpentynity, magnezyty i wapienie krystaliczne oraz najpowszechniejsze łupki krystaliczne. Skały te były w przeszłości eksploatowane, czego pozostałościami są nieczynne wyrobiska małych kamieniołomów i kopalni.

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty wzgórz, porośnięte naturalną roślinnością, objęto formami ochrony przyrody. Największą powierzchnię zajmuje Obszar Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie o łącznej powierzchni ponad 3200 ha, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie obejmuje południowe części tego masywu. Niewielki fragment północnej części Wzgórz Niemczańskich znalazł się także w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Wzgórza Niemczańskie porastają głównie śródlądowe kwaśne dąbrowy oraz grądy środkowoeuropejskie. Kwaśne dąbrowy, których drzewostan budowany jest głównie przez dąb bezszypułkowy, w miejscach cieplejszych i uboższych, oraz przez dąb szypułkowy, w miejscach bardziej wilgotnych i żyznych.

Admin Admin

Podziel się:


Pozostałe